×

Digitalne kompetencije sve više postaju kompetencije koje su od suštinskog značaja za sve zaposlene i građane. Osnovne digitalne kompetencije, dugoročno posmatrano, generišu se prevashodno u sistemu obrazovanja koji obezbeđuje pristup sistematizovanim naučnim znanjima, a nivo posedovanja digitalnih kompetencija učenika, između ostalog, zavisi u velikoj meri od nivoa digitalnih kompetencija nastavnika. Stoga se od nastavnika očekuje da poseduju odgovarajući nivo informatičke, informacione, digitalne i medijske pismenosti, kao i da u oblastima u kojima drže nastavu poznaju moderne koncepte, metode i alate koji pretpostavljaju smislenu upotrebu digitalnih tehnologija.

Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa Unicefom, uvideo je potrebu da se nastavnicima pruži konkrektna, permanentna i pouzdana podrška u oblasti korišćenja i primene digitalnih alata u procesu nastave i učenja.

Deo ovog procesa je upoznavanje nastavnika sa digitalnim alatima i njihovom pedagoškom upotrebom kroz Obuke za realizaciju nastave orijentisan ka ishodima učenja i obuke Digitalna učionica.

U cilju unapređivanja podrške nastavnicima i stručnim saradnicima, ZUOV je kreirao ovaj servis digitalne podrške za sve obrazovno-vaspitne ustanove i prosvetne radnike.

ZUOV servis digitalne podrške pruža pomoć u  planiranju i realizaciji procesa nastave i učenja uz upotrebu IKT-a.

Otvorite tiket sa pitanjem za vašu školu ili vaš lično za sve teme koje su vezane za: korišćenje digitalnih alata u nastavi, hardvera, softvera, LMS sistema za upravljanje učenjem, pedagoških aspekata upotrebe digitalne tehnologije u nastavi i učenju…

Digitalni mentori zaduženi za pružanje podrške će odgovor proslediti u roku od 48 sati (ne računajući dane vikenda i državnih praznika). Ovaj rok može biti produžen ukoliko dođe do većeg broja otvorenih tiketa. Hvala na razumevanju.

z

БАЗА ЗНАЊА

ДИГИТАЛНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ

f

Mentors

Digitalne mentore čini grupa nastavnika, istaknutih u različitim oblastima pedagoške upotrebe digitalnih tehnologija: oni su dugogodišnji autori i realizatori onlajn obuka, iskusni voditelji u različitim neposrednim obukama za korišćenje digitalnih alata, dugogodišnji spoljni saradnici Zavoda u projektima razvoja digitalne pismenosti kod nastavnika, neki od njih su pedagoški savetnici, autori udžbenika, učesnici domaćih i međunarodnih konferencija. Oni su tim koji će zajedničkim snagama pružiti podršku nastavnicima u Republici Srbiji da koriste različite digitalna alate i tehnologije i unaprede svoju nastavu.

Ajsela Hadžiahmetović

Zanimanje: Nastavnik

Nastavnica informatike i računarstva u OŠ”Avdo Međedović” iz Novog Pazara i savetnica – spoljna saradnica pri Školskoj upravi. Po zvanju master profesor tehnike i informatike za elektronsko učenje i diplomirani inženjer informacionih tehnologija. Autor više naučno-istraživačkih i stručnih radova u oblasti  E-učenja i primene IKT u nastavi. Učesnik i izlagač na više nacionalnih i međunarodnih konferencija. Autor i realizator do sada 9 akreditovanih programa stručnog usavršavanja u oblasti informatike, vaspitnog rada i opštih pitanja nastave. Učesnik  i koordinator u više projekata od međunarodnog i nacionalnog značaja: “Razvionica”, “Profesionalna orijentacija u Srbiji”, “Ugledni nastavnik 2015” – projekat Microsoft-a, “Pružanje podrške školama nakon spoljašnjeg vrednovanja”, “SELFIE”. Spoljni saradnik ZUOV-a i ZVKOV-a.  Voditelj i mentor  više obuka Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja  od nacionalnog značaja: Osnovi učenja i nastave – projekat “Razvionica”, Dostizanje osnovnog nivoa digitalnih kompetencija,  Obuke za realizaciju nastave orijentisane na ishodima, Digitalna učionica, Razvoj digitalnih kompetencija nastavnika, Obuke za razvoj kritičkog mišljenja i rešavanje problema – projekat Britanskog saveta “Škole za 21.vek”, Obuka nastavnika informatike i računarstva za primenu uređaja MIkrobit u okviru teme Projektni zadataka u 7. i 8.razredu osnovnog obrazovanja i vaspitanja (“Škole za 21.vek”). Član radne grupe  MPNTR za redefinisanje NPP informatike i tehnike,  ocenjivač kvaliteta rukopisa udžbenika, ambasador u projektu “Digitalna učionica”, jedna od graditelja portala Ministarstva prosvete za onlajn nastavu “Moja škola”. Entuzijasta u radu, posvećena unapređivanju kvaliteta  obrazovanja, naročito kroz primenu IKT u nastavi i uvođenje elektronskog učenja u obrazovni proces kod nas.

Nastavnica informatike i računarstva u OŠ”Avdo Međedović” iz Novog Pazara...

Ana Živković

Zanimanje: Nastavnik

Ana Živković je nastavnica engleskog jezika u OŠ Čegar u Nišu. Dobitnica je Svetosavske nagrade 2018. koju dodeljuje MPNTR, za promociju IKT-a u funkciji kvalitetne nastave i učenja. Sertifikovani je trener i voditelj obuka u nacionalnim projektima ZUOV-a a takođe i koautor i realizator akreditovanih seminara iz oblasti primene IKT-a u nastavi. Za svoj rad stekla je zvanja – Skype Master Teacher, Microsoft Innovative Educator Expert/ Master Trainer/ Fellow, TEDx speaker, Edmodo Ambassador, Nearpod Certified Educator.

Ana Živković

Nastavnik

Ana Živković je nastavnica engleskog jezika u OŠ Čegar u...

Biljana Vukosavljević

Zanimanje: Nastavnik

Rođena Obrenovčanka, već 18 godina radim kao nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi, uglavnom u mlađim razredima. Još 2012. počela sam da pohađam seminare koji su u vezi sa korišćenjem najraznovrsnijih digitalnih alata i od tada se konstantno usavršavam, što kroz seminare, što samostalno. Realizator sam obuke Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik. Veliki sam pobornik upotrebe IKT-a u svakodnevnoj nastavi. Autor sam blogova https://teacherbiljana.weebly.com/ i http://portfoliobiljana.weebly.com/

Rođena Obrenovčanka, već 18 godina radim kao nastavnik engleskog jezika...

Dejan Janković

Zanimanje: Nastavnik

Radio kao autor adaptacije ili recenzent na mnogim udžbenicima i testovima za francuski jezik, kako za osnovnu, tako i za srednju školu i autor digitalnih udžbenika za osnovnu školu.

Član mnogih Radnih grupa pri ZUOV-u i ZVKOV-u i njihov spoljni saradnik: Digitalna učionica-digitalni nastavnik – Ambasador, Razvijanje digitalnih kompetencija, Razvijanje međupredmetnih kompetencija i Razvijanje preduzetničkih kompetencija kod nastavnika i učenika

Pisac zadataka za Veliku maturu 2021/2022 za francuski jezik.

Autor i realizator dva seminara: Primena digitalnih/interaktivnih udžbenika u nastavi i Preduzetništvo kao međupredmetna kompetencija kroz celokupno školovanje i Obrazovne akedemije realizovane u vidu stručne tribine širom Srbije.

Član nadzornog odbora Udruženja profesora francuskog jezika i književnosti Srbije

Član Udruženja stručnih i naučnih prevodilaca Srbije.

Dejan Janković

Nastavnik

Radio kao autor adaptacije ili recenzent na mnogim udžbenicima i...

Dubravka A. Tomić

Zanimanje: Nastavnik, pedagoški savetnik

dr DUBRAVKA A. TOMIĆ
pedagoški savetnik, profesor muzičke kulture, direktorka OŠ „Laza Kostić”, Novi Beograd

Autorka brojnih radova i projekata na polju multimedija i oblasti režije i grafičko-scenskog dizajna. Dugogodišnji spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, autor akreditovanih obuka, realizator i mentor obuka od nacionalnog značaja.

Dubravka A. Tomić

Nastavnik, pedagoški savetnik

dr DUBRAVKA A. TOMIĆ pedagoški savetnik, profesor muzičke kulture, direktorka...

Dušan Stanković

Zanimanje: Nastavnik, pedagoški savetnik

Učitelj, pedagoški savetnik, sa dvadesetsedmogodišnjim iskustvom u radu sa učenicima mlađeg školskog uzrasta. Specijalista obrazovne tehnologije (2006), magistar didaktičko-metodičkih nauka (2008) i doktor nauka – metodika razredne nastave ( 2017). Autor dva akreditovana programa stručnog usavršavanja, naučne monografije, kao i više stručnih i naučnih radova i obrazovnih softvera. Kreator i realizator kurseva za učenje na daljinu. Dobitnik više prestižnih nagrada – Svetosavska nagrada (2015) i Najbolji edukatori Srbije (2017). Aktivno se bavi primenom informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi (elektronsko učenje, hibridno učenje, onlajn učenje).

Dušan Stanković

Nastavnik, pedagoški savetnik

Učitelj, pedagoški savetnik, sa dvadesetsedmogodišnjim iskustvom u radu sa učenicima...

Emina Jeremić Mićović

Zanimanje: Nastavnik

Profesor engleskog jezika i književnosti
Prva osnovna škola kralja Petra II, Užice

Sertifikovani voditelj i Ambasador projekta Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik;  voditelj obuka od nacionalnog značaja – Razvoj digitalnih kompetencija i Razvoj međupredmetnih kompetencija.

Realizator i koautor programa stručnog usavršavanja – Upotreba digitalnih/interaktivnih udžbenika i Međupredmetne kompetencije, korelacija u nastavi srpskog i engleskog jezika.

Autor digitalnih udžbenika iz engleskog jezika za 1, 2 i 3. razred osnovne škole. Spoljni saradnik ZUOV-a na više projekata.

Više od 20 godina neposrednog rada sa učenicima i polaznicima svih uzrasta i nivoa znanja naučilo me je da se menjam i prilagođavam, pratim inovacije i primenjujem ih u svom radu.

Profesor engleskog jezika i književnosti Prva osnovna škola kralja Petra...

Goran Stanojević

Zanimanje: Nastavnik, samostalni pedagoški savetnik

GORAN STANOJEVIĆ, 1973, diplomirani inženjer saobraćaja, samostalni pedagoški savetnik, 18 godina staža u prosveti. Nastavnik stručnih predmeta u Srednjoj tehničkoj PTT školi u Beogradu. Autor više udžbenika za predmet informatika i računarstvo za osnovne škole, kao i više udžbenika iz oblasti elektrotehnike za srednje stručne škole. Učestvovao u više projekata MPNTR i ZUOV-a koji su imali za cilj povećanje digitalne kompetencije nastavnika, izradu elektronskih nastavnih materijala, učenje na daljinu, bezbednost dece na internetu. Autor i realizator akreditovanih programa stručnog usavršavanja iz oblasti informatike od 2007. Predsednik centra za unapređenje nastave „Abakus“.

Goran Stanojević

Nastavnik, samostalni pedagoški savetnik

GORAN STANOJEVIĆ, 1973, diplomirani inženjer saobraćaja, samostalni pedagoški savetnik, 18...

Ivica Županjac

Zanimanje: Nastavnik

Profesor razredne nastave od 1999. god u OŠ ,,Milun Ivanović”, Ušće. Aktivan IT-vac, koristi tehnologiju da bi njegovi časovi bili što zanimljiviji. Kreator je blogova www.sajberucitetlj.com i www.sajber.weebly.com na kojima objavljuje autorske tekstove. Autor je  dva akreditovana e-seminara: „Školski elektronski časopis u službi kreativnosti učenika“ i „Internet učionica“. Autor je akreditovane tribine: „Uloga nastavnih sredstava i web alata u savremenoj nastavi“, kao i seminara: „Uporišne tačke u nastavi matematike“. Učesnik i predavač je na dosta domaćih i međunarodnih konferencija i skupova koji su imali za temu upotreba IKT-a u nastavi. Još 2010. god kreira e-dnevnik u svojoj školi. Dobitnik je druge i treće nagrade na konkursu „Digitani čas“. Organizuje zajedničke časove preko interneta. Ambasador i voditelj je projekta ,,2000 digitalnih učionica”. Voditelj je obuke ,, Razvoj digitalnih kompetencija”.

Ivica Županjac

Nastavnik

Profesor razredne nastave od 1999. god u OŠ ,,Milun Ivanović”,...

Ljiljana Lazarević

Zanimanje: Nastavnik

Zaposlena  u OŠ „Mihailo Petrović Alas“, u Beogradu, kao profesor razredne nastave.

Mentor/ voditelj obuka u projektu Digitalna učionica- digitalni nastavnik.

Član radne grupe MPNTR za izradu predloga koncepta podrške u osnovnom obrazovanju i vaspitanju za učenike sa izuzetnim sposobnostima.

Jedan od autora i realizatora  Pilot projekta „Osnaživanje nastavnika  i stručnih saradnika za rad sa darovitim učenicima“, MPNTR, ZUOV, SIPRU tim Vlade RS, RSZJ.

Realizator seminara „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“, Gradskog zavoda za Javno zdravlje grada Beograda.

Najbolji edukator Srbije 2019.

Recezent udžbenika.

Jedan od nastavnika koji su učestvovali i realizaciji onlajn nastave putem RTS-a.

Autor i realizator brojnih projekata u oblasti obrazovanja i vaspitanja u nevladinom sektoru.

Predavač  i učesnik na više stručnih i naučnih  konferencija međunarodnog značaja, a u oblasti rada sa darovitim učenicima.

Vodi podmladak planinarsko-sportskog kluba Balkan i osnivač planinarskih sekcija u 5 osnovnih škola u Beogradu.

Dobtinica više nagrada i zahvalnica za doprinos obrazovanju u različitim oblastima.

Zaposlena  u OŠ „Mihailo Petrović Alas“, u Beogradu, kao profesor...

Marija Jakšić

Zanimanje: Nastavnik

Marija Jakšić – Marie Soleil (Sunce), rodom i živim u Čačku, nastavnik sam francuskog jezika u OŠ „Akademik Milenko Šušić“ u Guči.
Koautor sam digitalnih udzbenika za francuski jezik, testova, planova i dnevnih priprema za francuski jezik, pesnik, administrator više blogova, stranica i jutjub kanala pod nazivom „Francollège avec Marie Soleil“. Dobitnik „Priznanja 10. Jun“ koju dodeljuje opština Lučani, za izuzetne rezultate u oblasti inovativne pedagogije. Realizator više obuka od nacionalnog značaja „Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik“. Član radne grupe pri ZVKOV-u. Pobornik sam otkrivanja i razvijanja učeničkih talenata jer je svako dete jedan biser. Smatram da je izuzetno važno da budemo radoznali, istražujemo i učimo dok živimo. Možemo otkriti i naučiti čudesne stvari!

Linkovi do mojih digitalnih kreacija:

https://marijajaksic.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCaymxtWrAgIDNIcssp2ATkg?view_as=subscriber
http://francaisavecsm.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Francoll%C3%A8ge-Serbie-1191058351038211/
https://www.facebook.com/francollege/?ref=bookmarks
https://soleilmariemj.blogspot.com/
https://marijajak79.wixsite.com/frankolez

Marija Jakšić

Nastavnik

Marija Jakšić – Marie Soleil (Sunce), rodom i živim u...

Marjan Milanov

Zanimanje: Nastavnik

Profesor Engleskog jezika. Entuzijasta za primenu obrazovnih digitalnih alata u nastavi, kao i inovativnih metoda nastave i učenja. Autor nekoliko programa stručnog usavršavanja nastavnika. Član nacionalnog tima trenera ZUOV-a u nekoliko projekata. Ambasador projekta 2000 digitalnih učionica. Master-trener British Council-a u projektu Škole za 21. vek.

Marjan Milanov

Nastavnik

Profesor Engleskog jezika. Entuzijasta za primenu obrazovnih digitalnih alata u...

Vesna Milenković

Zanimanje: Nastavnik, pedagoški savetnik

Vesna Milenković, prof. pedagoški savetnik i specijalista za menadžment u obrazovanju

Kao profesor sa višedecenijskim iskustvom, uvek je tematika mog profesionalnog usavršavanja bila vezana za aktuelna dešavanja u oblasti obrazovanja. U današnje vreme, to je razvoj međupredmetnih kompetencija, digitalizacija i timski rad.

Radila sam kao evaluator, recenzent i koautor na priručnicima i udžbenicima koji se koriste u nastavi. Autor sam i realizator dve akreditovane obuke.

Kao spoljni saradnik i član radnih grupa ZUOV-a i ZVKOV-a, sarađujem sa kolegama kroz projekte profesionalnog usavršavanja nastavnika, kao voditelj i mentor obuke Razvoj digitalnih kompetencija, Razvoj međupredmetnih kompetencija, Digitalna učionica – Ambasador projekta.

Član sam SURS-a, UMBPS-a.

Realizator sam brojnih projekata, tribina, predavanja i radionica, kako za decu, tako i za odrasle u udruženju Drugarstvo plus., Zalažem se za promociju formalnih i neformalnih načina učenja, kroz holistički pristup ličnosti, uz primenu savremenih metoda učenja i podršku IKT-a u nastavi.

Vesna Milenković

Nastavnik, pedagoški savetnik

Vesna Milenković, prof. pedagoški savetnik i specijalista za menadžment u...

Vladan Mladenović

Zanimanje: Nastavnik

Diplomirani fizičar, nastavnik fizike, Gimnazija Aleksinac, OŠ Ivan Vušović Ražanj

– član Nacionalnog prosvetnog saveta

– spoljni saradnik ŠU Niš, saradnik ZUOV, saradnik ZVKOV

– Društvo fizičara Srbije

– Mudl mreža Srbije

– Saradnik za Srbiju Phet-Colorado. Prevod i adaptacija na srpski jezik simulacija i vebsajta 2007-2019- PhET Interactive SimulationsUniversity of Colorado– autor

– Član Programske komisije Centra za promociju nauke

– koautor : Okvir digitalnih kompetencija za nastavnike, 2017, Ministarstvo prosvete –British Council

Nagrade/priznanja

Najedukator Srbije, Udruženje Živojin Mišić, 2016.
Konkurs „Digitalni čas”,– 1. Nagrada, Ministarstvo telekomunikacija, 2017.
Konkurs „Digitalni čas”,– 2. Nagrada, Ministarstvo telekomunikacija, 2018.
Konkurs „Digitalni čas”,– 3. Nagrada, Ministarstvo telekomunikacija, 2016.
Prva nagrada za prezentaciju primera dobre prakse,,EU March in March (MAking science Real in sCHools), https://sciencemarch.eu/index.php/sr, 2015.
Ugledni nastavnik 2015, Majkrosoft Srbija, 2015.
ICTeachers – nastavnici koji postavljaju nove standarde“ , prva nagrada za prezentaciju, Beogradska otvorena škola Majkrosoft, RNIDS, 2011.

Vladan Mladenović

Nastavnik

Diplomirani fizičar, nastavnik fizike, Gimnazija Aleksinac, OŠ Ivan Vušović Ražanj...

Zoran Milojević

Zanimanje: Nastavnik

Nastavnik računarstva i informatike i elektronskog poslovanja u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Boru. U obrazovnom sistemu od septembra 2000. godine, prošao sve nivoe od krečenja učionice do pisanja nastavnih planova i programa. Osnovao Obrazovno kreativni centar, koji od 2011. godine radi na usavršavanju zaposlenih u obrazovnom sistemu Srbije i država u okruženju, kroz onlajn programe stručnog usavršavanja.

Zoran Milojević

Nastavnik

Nastavnik računarstva i informatike i elektronskog poslovanja u Ekonomsko-trgovinskoj školi...