×

Дигиталне компетенције све више постају компетенције које су од суштинског значаја за све запослене и грађане. Основне дигиталне компетенције, дугорочно посматрано, генеришу се превасходно у систему образовања који обезбеђује приступ систематизованим научним знањима, а ниво поседовања дигиталних компетенција ученика, између осталог, зависи у великој мери од нивоа дигиталних компетенција наставника. Стога се од наставника очекује да поседују одговарајући ниво информатичке, информационе, дигиталне и медијске писмености, као и да у областима у којима држе наставу познају модерне концепте, методе и алате који претпостављају смислену употребу дигиталних технологија.

Завод за унапређивање образовања и васпитања у сарадњи са Уницефом, увидео је потребу да се наставницима пружи конкректна, перманентна и поуздана подршка у области коришћења и примене дигиталних алата у процесу наставе и учења.

Део овог процеса је упознавање наставника са дигиталним алатима и њиховом педагошком употребом кроз Обуке за реализацију наставе оријентисан ка исходима учења и обуке Дигитална учионица.

У циљу унапређивања подршке наставницима и стручним сарадницима, ЗУОВ је креирао овај сервис дигиталне подршке за све образовно-васпитне установе и просветне раднике.

ЗУОВ сервис дигиталне подршке пружа помоћ у  планирању и реализацији процеса наставе и учења уз употребу ИКТ-а.

Отворите тикет са питањем за вашу школу или ваш лично за све теме које су везане за: коришћење дигиталних алата у настави, хардвера, софтвера, ЛМС система за управљање учењем, педагошких аспеката употребе дигиталне технологије у настави и учењу…

Дигитални ментори задужени за пружање подршке ће одговор проследити у року од 48 сати (не рачунајући дане викенда и државних празника). Овај рок може бити продужен уколико дође до већег броја отворених тикета. Хвала на разумевању.

z

БАЗА ЗНАЊА

ДИГИТАЛНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ

f

Mentori

Дигиталне менторе чини група наставника, истакнутих у различитим областима педагошке употребе дигиталних технологија: они су дугогодишњи аутори и реализатори онлајн обука, искусни водитељи у различитим непосредним обукама за коришћење дигиталних алата, дугогодишњи спољни сарадници Завода у пројектима развоја дигиталне писмености код наставника, неки од њих су педагошки саветници, аутори уџбеника, учесници домаћих и међународних конференција. Они су тим који ће заједничким снагама пружити подршку наставницима у Републици Србији да користе различите дигитална алате и технологије и унапреде своју наставу.

Ana Živković

Zanimanje: Наставник

Ана Живковић је наставница енглеског језика у ОШ Чегар у Нишу. Добитница је Светосавске награде 2018. коју додељује МПНТР, за промоцију ИКТ-а у функцији квалитетне наставе и учења. Сертификовани је тренер и водитељ обука у националним пројектима ЗУОВ-а а такође и коаутор и реализатор акредитованих семинара из области примене ИКТ-а у настави. За свој рад стекла је звања – Skype Master Teacher, Microsoft Innovative Educator Expert/ Master Trainer/ Fellow, TEDx speaker, Edmodo Ambassador, Nearpod Certified Educator.

Ana Živković

Наставник

Ана Живковић је наставница енглеског језика у ОШ Чегар у...

Biljana Vukosavljević

Zanimanje: Наставник

Rođena Obrenovčanka, već 18 godina radim kao nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi, uglavnom u mlađim razredima. Još 2012. počela sam da pohađam seminare koji su u vezi sa korišćenjem najraznovrsnijih digitalnih alata i od tada se konstantno usavršavam, što kroz seminare, što samostalno. Realizator sam obuke Digitalna učionica/digitalno kompetentan nastavnik. Veliki sam pobornik upotrebe IKT-a u svakodnevnoj nastavi. Autor sam blogova https://teacherbiljana.weebly.com/ i http://portfoliobiljana.weebly.com/

Biljana Vukosavljević

Наставник

Rođena Obrenovčanka, već 18 godina radim kao nastavnik engleskog jezika...

Dejan Janković

Zanimanje: Наставник

Радио као аутор адаптације или рецензент на многим уџбеницима и тестовима за француски језик, како за основну, тако и за средњу школу и аутор дигиталних уџбеника за основну школу.

Члан многих Радних група при ЗУОВ-у и ЗВКОВ-у и њихов спољни сарадник: Дигитална учионица-дигитални наставник – Амбасадор, Развијање дигиталних компетенција, Развијање међупредметних компетенција и Развијање предузетничких компетенција код наставника и ученика

Писац задатака за Велику матуру 2021/2022 за француски језик.

Аутор и реализатор два семинара: Примена дигиталних/интерактивних уџбеника у настави и Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање и Образовне акедемије реализоване у виду стручне трибине широм Србије.

Члан надзорног одбора Удружења професора француског језика и књижевности Србије

Члан Удружења стручних и научних преводилаца Србије.

Dejan Janković

Наставник

Радио као аутор адаптације или рецензент на многим уџбеницима и...

Dubravka A. Tomić

Zanimanje: Наставник, педагошки саветник
Telefon: 065-357-0233
E-pošta: dddina.tomic70@gmail.com

др ДУБРАВКА А. ТОМИЋ, педагошки саветник, професор музичке културе, ОШ „Лаза Костић”, Нови Београд

Адреса: Марине Величковић 22/16, 11147 Београд
Тел.: 065-357-0233; 064-136-7897; 011-357-0233
Mail: dddina.tomic70@gmail.com

Образовање:

 • ОШ „Доситеј Обрадовић”, Пожаревац (1985);
 • СМШ „Стеван Стојановић Мокрањац”, Пожаревац (1989);
 • Музичка академија у Подгорици Универзитета Црне Горе, наставник музичке културе (1992);
 • Музичка академија на Цетињу Универзитета Црне Горе, дипломирани музичар (1998);
 • Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду, магистар наука о драмским уметностима из области театрологије − Режија мјузикла на београдској сцени, Комисија: Светозар Рапајић, редовни професор – ментор; мр Весна Шоуц, ванредни професор; мр Марина Марковић, редовни професор (2007);
 • Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду, доктор наука о драмским уметностима из области студије позоришта − Музичко-сценски облици у функцији васпитно-образовног процеса – од школске приредбе до спектакла, Комисија: др Марина Марковић, редовни професор – ментор; др Данка Лајић Михајловић, виши научни сарадник у Музиколошком институту САНУ, Светозар Рапајић, професор емеритус; др Маја Ристић, ванредни професор; др Влатко Илић, доцент (2016). 

Радно искуство (наставника):

 • ОШ „Доситеј Обрадовић”, Пожаревац (1992−2007);
 • ОШ „Ђура Даничић”, Београд (2007−2008);
 • ОШ „Јован Дучић”, Нови Београд (2008−2015);
 • ОШ „Лаза Костић”, Нови Београд (2007‒ 2019).

Радно искуство (остало):

 • ОШ „Лаза Костић”, Нови Београд – директор (2019- ) 

Аутор радова:

 1. Дубравка Томић (2015). Школске приредбе – историјски преглед и неке савремене карактеристике, Учење и настава, 1(1), стр. 175-186; ISSN 2466-2801;  UDK 371.239(497.11)  383:792.091 (497.11)
 2. Дубравка Томић (2015). Позната књижевна дела у музиком позоришту – литерарни мјузикл (book musical), Браничево, 60(3–4), стр. 83-201, ISSN 0006-9140 COBISS.SR-ID 7978498, UDK57(73)(091) 792.57(497.11)″19/20″
 3. Слободан Томић, Дубравка Томић (2015). Интимна химна Гаврила Принципа, Гусле, 17(26), стр. 37-39,SR/ID 141909767
 4. Дубравка Томић (2015). Интимна химна Гаврила Принципа, Гусле, 18(27), стр. 26, SR/ID 141909767
 5. Дубравка Томић (2016). Радио-драма у разредној настави, Учитељ, 34 (1), стр. 45-57, ISSN 0352-2253, UDK383:(821-2:654.195
 6. Дубравка Томић (2017). Мултимедијално огледно-угледни часови музичко-сценског облика у процесу учења, Учење и настава, 3(1), стр. 143-152, ISSN 2466-2801 UDK 37(497.11)
 7. Дубравка Томић (2017). Школска приредба као музичко-сценски облик у процесу уцења, Учитељ, XXXV,2,220/233.UDK371.383

 Стручне оцене уџбеника ЗУОВ:

 1. Бигз, Музичка култура 6. (2019)
 2. Бигз, Музичка култура 7. (2020)
 3. Креативни центар, Музичка култура 2. (2019)
 4. Креативни центар, Музичка култура 3. (2020)

Ауторске композиције:

 1. За емисију „Музички тобоган”: „То топло лето” (1986), „Добродошли у Пожаревац” (1993), „Доситеј смо ми” (1993);
 2. „Ти си крив” – кантаутор, Будвански фестивал (1993);
 3. Химне: Пожаревац (1994), Кола српских сестара (1994), ОК „Млади радник” (2000), ОШ „Јован Дучић” Нови Београд (2011);
 4. „Морачко коло” (2012), „Гаврило Принцип” (2014).

Мултимедијални пројекти:

 1. Коаутор емисије РТС-а „Слика моје школе” (из Пожаревца);
 2. Аутор музике, сценарија и режије за бројне дечије музичке представе за које је добила награде на општинском и републичком нивоу;
 3. Аутор и уредник „Бамби-дечијег програма”, водитељ и новинар, сценариста и редитељ неколико новогодишњих шоу програма за децу, (1994- 2001).

Радови из области режије и графичко-сценског дизајна:

 1. Сценарио, графичко-сценски дизајн, режија концерта победника серијала „И ја имам таленат” Бојане и Николе Пековић „Небеско је увек и довека” 6.11.2015. Сава центар;
 2. Сценарио, графичко-сценски дизајн, режија концерта „Гусле славе Матију”, Краљево, 25.11.2016.

Аутор акредитованих програма:

 1. Припрема и реализација школске приредбе (2012/2013, 2013/2014);
 2. Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави (2014/2015–2017/2018).

Реализатор акредитованих програма:

 1. Припрема и реализација школске приредбе (2012/2013, 2013/2014);
 2. Радио-драма и одељењска приредба у разредној настави (2014/2015–2017/2018)
 3. Чаробни свет музике- обука учитеља за рад са одељењским хором (2017/18/19)
 4. Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника и дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала (2018-)
 5.    Остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења (2018-)
 6.      Фин пис- финансијска писменост (2019-)
 7. Дигиталне компетенције (2019-)
 8. Међупредметне компетенције (2020- )

Пројекти:

 1. Васпитно-образовни Бамби- дечји програм, ТВ „Дуга”, Пожаревац (2000);
 2. Певајмо сви – реализатор пројектних активност и координатор за ОШ „Лаза Костић”, Нови Београд, Кlett друштво за развој образовања, Београд (2016).
 3. Члан радне групе за обуку наставика који ће школске 2018-19. у првом и петом разреду користити дигиталне уџбенике, 2000 дигиталних учионица, амбасадор дигиталних уџбеника. (2018) 

Позоришно стваралаштво:

Снежана и седам патуљака – корежисер, композитор, графичко-сценски дизајн (2000).

Музичко стваралаштво:

Композицијa Ти си крив – кантаутор и интерпретатор, Будвански фестивал (1993).
Композитор и уредник тона за представу „Прича о царевом заточнику“ Ценатр за културу Пожаревац- сцена за децу (1997)

Чланство у стручним друштвима:

Друштвo учитеља Београда. (-2018) 

Менторство (деца):

Републичко такмичење оркестара основних школа – 3. место (2009);
Репубички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори” – 1. место (2011).

Менторство (одрасли):

Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник-увођење електронских уџбеника дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала (2018-)
Остваривање програма наставе и учења оријентисаних на процес и исходе учења (2018-)
Фин пис- финансијска писменост (2019-)
Дигиталне компетенције (2019-)
Међупредметне компетенције (2020- )

Посебне способности:

Рад на рачунару –основни и аудио и видео програми.
Рад на аудио- визуелној техници
Енглески језик.

Признања и награде:

Награда за допринос развоју културе, КПЗ, Пожаревац (2000);
Награда за најбољи музичко-сценски наступ, Републичког такмичење „Гарави сокак”, Смедерево (2000).
Повеља Кола српских сестара (2020)

Dubravka A. Tomić

Наставник, педагошки саветник

др ДУБРАВКА А. ТОМИЋ, педагошки саветник, професор музичке културе, ОШ...

Dušan Stanković

Zanimanje: Наставник, педагошки саветник

Учитељ, педагошки саветник, са двадесетседмогодишњим искуством у раду са ученицима млађег школског узраста. Специјалиста образовне технологије (2006), магистар дидактичко-методичких наука (2008) и доктор наука – методика разредне наставе ( 2017). Аутор два акредитована програма стручног усавршавања, научне монографије, као и више стручних и научних радова и образовних софтвера. Креатор и реализатор курсева за учење на даљину. Добитник више престижних награда – Светосавска награда (2015) и Најбољи едукатори Србије (2017). Активно се бави применом информационо-комуникационих технологија у настави (електронско учење, хибридно учење, онлајн учење).

Dušan Stanković

Наставник, педагошки саветник

Учитељ, педагошки саветник, са двадесетседмогодишњим искуством у раду са ученицима...

Emina Jeremić Mićović

Zanimanje: Наставник

Професор енглеског језика и књижевности
Прва основна школа краља Петра II, Ужице

Сертификовани водитељ и Амбасадор пројекта Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник;  водитељ обука од националног значаја – Развој дигиталних компетенција и Развој међупредметних компетенција.

Реализатор и коаутор програма стручног усавршавања – Употреба дигиталних/интерактивних уџбеника и Међупредметне компетенције, корелација у настави српског и енглеског језика.

Аутор дигиталних уџбеника из енглеског језика за 1, 2 и 3. разред основне школе. Спољни сарадник ЗУОВ-а на више пројеката.

Више од 20 година непосредног рада са ученицима и полазницима свих узраста и нивоа знања научило ме је да се мењам и прилагођавам, пратим иновације и примењујем их у свом раду.

Emina Jeremić Mićović

Наставник

Професор енглеског језика и књижевности Прва основна школа краља Петра...

Goran Stanojević

Zanimanje: Наставник, самостални педагошки саветник

ГОРАН СТАНОЈЕВИЋ, 1973, дипломирани инжењер саобраћаја, самостални педагошки саветник, 18 година стажа у просвети. Наставник стручних предмета у Средњој техничкој ПТТ школи у Београду. Аутор више уџбеника за предмет информатика и рачунарство за основне школе, као и више уџбеника из области електротехнике за средње стручне школе. Учествовао у више пројеката МПНТР и ЗУОВ-а који су имали за циљ повећање дигиталне компетенције наставника, израду електронских наставних материјала, учење на даљину, безбедност деце на интернету. Аутор и реализатор акредитованих програма стручног усавршавања из области информатике од 2007. Председник центра за унапређење наставе „Абакус“.

Goran Stanojević

Наставник, самостални педагошки саветник

ГОРАН СТАНОЈЕВИЋ, 1973, дипломирани инжењер саобраћаја, самостални педагошки саветник, 18...

Ивица Жупањац

Zanimanje: Наставник

Професор разредне наставе од 1999. год у ОШ ,,Милун Ивановић”, Ушће. Активан ИТ-вац, користи технологију да би његови часови били што занимљивији. Креатор је блогова www.sajberucitetlj.com  и www.sajber.weebly.com  на којима објављује ауторске текстове. Аутор је  два акредитована е-семинара: „Школски електронски часопис у служби креативности ученика“ и „Интернет учионица“. Аутор је акредитоване трибине: „Улога наставних средстава и wеб алата у савременој настави“, као и семинара: „Упоришне тачке у настави математике“. Учесник и предавач је на доста домаћих и међународних конференција и скупова који су имали за тему употреба ИКТ-а у настави. Још 2010. год креира е-дневник у својој школи. Добитник је друге и треће награде на конкурсу „Дигитани час“. Организује заједничке часове преко интернета. Амбасадор и водитељ је пројекта ,,2000 дигиталних учионица”. Водитељ је обуке ,, Развој дигиталних компетенција”.

Ивица Жупањац

Наставник

Професор разредне наставе од 1999. год у ОШ ,,Милун Ивановић”,...

Ljiljana Lazarević

Zanimanje: Наставник

Запослена  у ОШ „Михаило Петровић Алас“, у Београду, као професор разредне наставе.

Ментор/ водитељ обука у пројекту Дигитална учионица- дигитални наставник.

Члан радне групе МПНТР за израду предлога концепта подршке у основном образовању и васпитању за ученике са изузетним способностима.

Један од аутора и реализатора  Пилот пројекта „Оснаживање наставника  и стручних сарадника за рад са даровитим ученицима“, МПНТР, ЗУОВ, СИПРУ тим Владе РС, РСЗЈ.

Реализатор семинара „Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци“, Градског завода за Јавно здравље града Београда.

Најбољи едукатор Србије 2019.

Рецезент уџбеника.

Један од наставника који су учествовали и реализацији онлајн наставе путем РТС-а.

Аутор и реализатор бројних пројеката у области образовања и васпитања у невладином сектору.

Предавач  и учесник на више стручних и научних  конференција међународног значаја, а у области рада са даровитим ученицима.

Води подмладак планинарско-спортског клуба Балкан и оснивач планинарских секција у 5 основних школа у Београду.

Добтиница више награда и захвалница за допринос образовању у различитим областима.

Ljiljana Lazarević

Наставник

Запослена  у ОШ „Михаило Петровић Алас“, у Београду, као професор...

Marija Jakšić

Zanimanje: Наставник

Марија Јакшић – Marie Soleil (Сунце), родом и живим у Чачку, наставник сам француског језика у ОШ „Академик Миленко Шушић“ у Гучи.
Коаутор сам дигиталних уџбеника за француски језик, тестова, планова и дневних припрема за француски језик, песник, администратор више блогова, страница и јутјуб канала под називом „Francollège avec Marie Soleil“. Добитник „Признања 10. Јун“ коју додељује општина Лучани, за изузетне резултате у области иновативне педагогије. Реализатор више обука од националног значаја „Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник“. Члан радне групе при ЗВКОВ-у. Поборник сам откривања и развијања ученичких талената јер је свако дете један бисер. Сматрам да је изузетно важно да будемо радознали, истражујемо и учимо док живимо. Можемо открити и научити чудесне ствари!

Линкови до мојих дигиталних креација:

https://marijajaksic.blogspot.com/
https://www.youtube.com/channel/UCaymxtWrAgIDNIcssp2ATkg?view_as=subscriber
http://francaisavecsm.blogspot.com/
https://www.facebook.com/Francoll%C3%A8ge-Serbie-1191058351038211/
https://www.facebook.com/francollege/?ref=bookmarks
https://soleilmariemj.blogspot.com/
https://marijajak79.wixsite.com/frankolez

Marija Jakšić

Наставник

Марија Јакшић – Marie Soleil (Сунце), родом и живим у...

Marjan Milanov

Zanimanje: Наставник

Професор Енглеског језика. Ентузијаста за примену образовних дигиталних алата у настави, као и иновативних метода наставе и учења. Аутор неколико програма стручног усавршавања наставника. Члан националног тима тренера ЗУОВ-а у неколико пројеката. Амбасадор пројекта 2000 дигиталних учионица. Мастер-тренер British Council-а у пројекту Школе за 21. век.

Marjan Milanov

Наставник

Професор Енглеског језика. Ентузијаста за примену образовних дигиталних алата у...

Vesna Milenković

Zanimanje: Наставник, педагошки саветник

Весна Миленковић, проф. педагошки саветник и специјалиста за менаџмент у образовању

Као професор са вишедеценијским искуством, увек је тематика мог професионалног усавршавања била везана за актуелна дешавања у области образовања. У данашње време, то је развој међупредметних компетенција, дигитализација и тимски рад.

Радила сам као евалуатор, рецензент и коаутор на приручницима и уџбеницима који се користе у настави. Аутор сам и реализатор две акредитоване обуке.

Као спољни сарадник и члан радних група ЗУОВ-а и ЗВКОВ-а, сарађујем са колегама кроз пројекте професионалног усавршавања наставника, као водитељ и ментор обуке Развој дигиталних компетенција, Развој међупредметних компетенција, Дигитална учионица – Амбасадор пројекта.

Члан сам СУРС-а, УМБПС-а.

Реализатор сам бројних пројеката, трибина, предавања и радионица, како за децу, тако и за одрасле у удружењу Другарство плус., Залажем се за промоцију формалних и неформалних начина учења, кроз холистички приступ личности, уз примену савремених метода учења и подршку ИКТ-а у настави.

Vesna Milenković

Наставник, педагошки саветник

Весна Миленковић, проф. педагошки саветник и специјалиста за менаџмент у...

Vladan Mladenović

Zanimanje: Наставник

Дипломирани физичар, наставник физике, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ

– члан Националног просветног савета

– спољни сарадник ШУ Ниш, сарадник ЗУОВ, сарадник ЗВКОВ

– Друштво физичара Србије

– Мудл мрежа Србије

– Сарадник за Србију Phet-Colorado. Превод и адаптација на српски језик симулација и вебсајта 2007-2019- PhET Interactive SimulationsUniversity of Colorado– аутор

– Члан Програмске комисије Центра за промоцију науке

– коаутор : Оквир дигиталних компетенција за наставнике, 2017, Министарство просвете –British Council

Награде/признања

Наједукатор Србије, Удружење Живојин Мишић, 2016.
Kонкурс „Дигитални час”,– 1. Награда, Министарство телекомуникација, 2017.
Kонкурс „Дигитални час”,– 2. Награда, Министарство телекомуникација, 2018.
Kонкурс „Дигитални час”,– 3. Награда, Министарство телекомуникација, 2016.
Прва награда за презентацију примера добре праксе,,EU March in March (MAking science Real in sCHools), https://sciencemarch.eu/index.php/sr, 2015.
Угледни наставник 2015, Мајкрософт Србија, 2015.
ICTeachers – наставници који постављају нове стандарде“ , прва награда за презентацију, Београдска отворена школа Мајкрософт, РНИДС, 2011.

Vladan Mladenović

Наставник

Дипломирани физичар, наставник физике, Гимназија Алексинац, ОШ Иван Вушовић Ражањ...

Zoran Milojević

Zanimanje: Наставник

Zoran Milojević

Наставник

Nastavnik računarstva i informatike i elektronskog poslovanja u Ekonomsko-trgovinskoj školi...