×

Profile

User banner image
User avatar
  • itsadmin

  • Чланци41 Образовни Ресурси8 Team14 FAQ1

Образовни Ресурси

testni resurs

ovo je opis

Јединство грађе и функције као основе живота

Јединство грађе и функције као основе живота Аутор: Сања Чукић, ОШ „Димитрије Туцовић“, Краљево Водитељ обуке: Милован Славковић Година обуке: 2019. Величина: 1 MB Број...

ПРЕПОРУЧЕНА ЛЕКСИКА ЗА ПРЕДМЕТ СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК ЗА ТРЕЋИ ЦИКЛУС ОБРАЗОВАЊА (2019.)

Приручник представља помоћно наставно средство у остваривању образовних исхода у трећем циклусу образовања и припремљен је за наставнике који предају Српски као нематерњи језик. Садржи...

Јабука

Обрада текста “Јабука” Обнављање сабирања и одузимања до 10 Обрада биљног света природних и култивисаних станишта Уочавање односа у видном пољу и ликовно представљање уоченог...

ПРИРУЧНИК ЗА ПРАЋЕЊЕ ФИЗИЧКОГ РАЗВОЈА И РАЗВОЈА МОТОРИЧКИХ СПОСОБНОСТИ УЧЕНИКА У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА (2019.)

Предложени модел и систем праћења физичког развоја и развоја моторичких способности у овом приручнику су у складу са циљем и исходима наставе физичког васпитања код...

,,Бајка о дечаку и месецу”, Бранко В.Радичевић

Српски језик,ликовна култура,слободне активности Наставна јединица:,,Бајка о дечаку и месецу”,Бранко В.Радичевић IV разред