×

Усавршавање

Обавештење: пријављивање за обуку за примену нових програма наставе и учења

Школе су 29. и 30. јануара од стране школских управа добиле инструкцију за пријављивање за обуке за остваривање нових програма наставе и учења у општем и средњем стручном образовању (свих наставника, стручних сарадника и директора одређених циљних група који нису прошли ову обуку у до сада одржаним циклусима реализације).

Пријављивање за обуку се обавља путем линка https://zavod.edu.rs/sbs-2020/ где је наглашено да пријаву врши искључиво директор школе или лице које је овластио директор школе. На једној пријави директор (или овлашћено лице) врши пријаву свих наставника и стручних сарадника који до сада нису похађали ову обуку.

Уколико се у некој школи наставник или стручни сарадник сам пријави за обуку преко горе датог линка, аутоматски ће блокирати унос података за ту школу (подаци за једну школу могу да се унесу само једанпут, након чега се унос података за ту школу затвара/блокира).

Следеће циљне групе директори треба да пријаве за похађање обука (циљне групе које нису наведене у листи испод нису предвиђене за овај циклус обука):

 • ОСНОВНА ШКОЛА:
 1. СВИ НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 2. СВИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 3. СВИ СТРУЧНИ САРАДНИЦИ КОЈИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 4. ДИРЕКТОРИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 • ГИМНАЗИЈА
 1. СВИ НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТА НАВЕДЕНИХ У ПРИЈАВНОМ ФОРМУЛАРУ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 3. ДИРЕКТОРИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 • СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
 1. СВИ НАСТАВНИЦИ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА НАВЕДЕНИХ У ПРИЈАВНОМ ФОРМУЛАРУ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 2. СТРУЧНИ САРАДНИЦИ У СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 3. ДИРЕКТОРИ КОЈИ НИСУ ПОХАЂАЛИ ОБУКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ НОВИХ ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОРИЈЕНТИСАНИХ ПРЕМА ИСХОДИМА
 4. НАСТАВНИЦИ СТРУЧНИХ ПРЕДМЕТА У СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА ИЗ ПОДРУЧЈА РАДА:
  – ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
  – ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
  – ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

У СКЛАДУ СА БРОЈЕМ ПРИЈАВЉЕНИХ НАСТАВНИКА И КАПАЦИТЕТИМА ОВОГОДИШЊЕ ОБУКЕ, ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЋЕ НАПРАВИТИ КОНАЧНУ СЕЛЕКЦИЈУ ПРИЈАВЉЕНИХ ЦИЉНИХ ГРУПА О ЧЕМУ ЋЕТЕ БЛАГОВРЕМЕНО БИТИ ОБАВЕШТЕНИ.

Рок за пријављивање је 20. 02. 2020, када се затвара упитник.

За додатне информације писати на адресе:
desanka.grujanic@zuov.gov.rs
jelena.ilic@zuov.gov.rs

Обавештење у вези са Јавним позивом за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава”: Листа изабраних наставника и стручних сарадника

На Јавни позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава”, стигло је 2114 пријава.

Комисија састављена од саветника Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Критеријум за избор било је време пријаве на конкурс.

Изабрани наставници и стручни сарадници ће на контакте које су навели у пријави добити детаљна упутства и параметре за приступ обуци.

Информације о обуци:

Назив обуке је „Пројектна настава“. Обука траје 16 сати (две недеље) и у потпуности се одвија онлајн. Наставници који успешно заврше обуку добијају уверење о савладаној обуци (16 бодова). Обука је за наставнике бесплатна и изводи се у 5 термина:

 1. термин: од 10.2. 2020. до 23. 2. 2020.
 2. термин: од 24.2. 2020. до 8. 3. 2020.
 3. термин: од 16.3. 2020. до 30. 3. 2020.
 4. термин: од 6.4. 2020. до 22. 4. 2020.
 5. термин: од 4.5. 2020. до 17. 5. 2020.

Пријављивање за обуку “Пројектна настава” је завршено

24 часа након објављивања, на Јавни позив за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава” пријавило се преко 2.000 наставника и стручних сарадника. Свих 300 места предвиђених за обуку заузето је већ у првих пар сати од објављивања позива на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Након обраде података добијених пријавама, на сајту Завода за унапређивање образовања и васпитања биће објављена листа наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Захваљујемо се на интересовању.

Листа наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

На Јавни позив наставницима и стручним сарадницима да се пријаве за похађање бесплатне онлајн обуке “Пројектна настава”, стигло је 2114 пријава.

Комисија састављена од саветника Завода за унапређивање образовања и васпитања је утврдила Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку. Критеријум за избор било је време пријаве на конкурс.

Изабрани наставници и стручни сарадници ће на контакте које су навели у пријави добити детаљна упутства и параметре за приступ обуци.

Погледајте Листу наставника и стручних сарадника који ће похађати обуку

Резултати конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ 2019.

Дана 16. 01. 2020. године представљени су радови предложени за награду на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“

Дана 16. 01. 2020. године представљени су радови предложени за награду на конкурсу „Сазнали на семинару – применили у пракси“, Центра за професионални развој запослених у образовању, Завода за унапређивање образовања и васпитања. На Конкурс, који се одржава по девети пут и полако прераста у традицију, ове године је приспело највише радова до сада – 173. Од тог броја 140 радова је испунило услове Конкурса.

Важно је нагласити да од скромних почетака, када се на овај Конкурс пријављивало по пар десетина наставника, запослени у образовно-васпитним установама све више увиђају значај стручног усавршавања понуђеног кроз Каталог ЗУОВ-а и добробит коју они, деца и ученици, имају од сталног стручног усавршавања.

Запослене у Центру за професионални развој посебно радује што наставници, васпитачи и стручни сарадници имају све већу жељу да широј јавности представе резултате свог рада.

Приспеле радове су прегледале комисије састављене од запослених у Заводу и спољних сарадника, стручњака за појединачне области. После прегледа радова по областима из Каталога стручног усавршавања, комисије су предложиле 62 рада за Базу примера добре праксе и 20 радова за награду.

Предложене радове за награду аутори су представили пред Централном комисијом и саветницима координаторима Центра за професионални развој запослених у образовању, који су гласањем прогласили награђене радове.

Прву награду добила је Јелена Смиљковић, наставница математике из ОШ „Уједињене нације“ у Београду, са радом под називом Пројекат Сат, настао на основу програма из Каталога из области Математика.

Другу награду добио је наставник технике и технологије, техничког и информатичког образовања и информатике и рачунарства, Александар Мамић, ОШ „Петар Кочић“ у Инђији. Назив његовог рада је Програмирање беспилотне летелице – дрона из каталошке области Информатика.

Трећу награду добила је Јелена Чолић, наставница српског језика и књижевности, Медицинске школе са домом ученика „Сестре Нинковић“ у Крагујевцу, са радом Пројектна настава Модерна и ми из каталошке области Српски језик и књижевност.

Конкурс ће бити завршен свечаном доделом награда. Надамо се да ће се запослени у образовању и васпитању у Републици Србији детаљније упознати са Конкурсом, користити нашу Базу примера добре праксе и тако добијати нове идеје и мотивацију за даљи рад. Наша жеља је да их то подстакне да и сами, иновирајући свој рад, буду учесници следећег конкурса „Сазнали на семинару – применили у пракси“ и пријаве своје радове у што већем броју.